woensdag 21 december 2011

Land uit zicht

Ik ken een land met een kapotte deur.
De dorpels en de balken zijn aan 't rotten.
Er hangt ook een onaangename geur
en door de scheuren steken schrale botten.

Een land, ontregeld zonder idealen,
bevolkt met dwazen tussen droom en daad,
verdwaalde christenen en liberalen,
en bleek wit vuil met overtollig zaad.

Hier vind je geen pastelgekleurde haren,
geen regenbogen en geen roze wolk,
maar wetten, regels, praktische bezwaren.

Ga terug naar waar je ook niet welkom bent,
naar waar men wel je naam en herkomst kent.
Hier woont een eindeloos veel wreder volk.
Voor alle Mauro's en Zahars