dinsdag 12 april 2016

Religie

Het is vooral een goddelijk theater,
wie wil er niet in die facade geloven?
Het toveren met brood en wijn en water
en vrolijk leven na de dood beloven.

Belijdenissen, dekselse mirakels,
de hoop, de liefde, offers en het zwaard,
de brandstapels en bloedige spektakels.
De hele santenkraam. 't Is lezenswaard.

Maar kom niet aan met hemels en met hellen,
met maagden en met terroristendriften,
of met dat dwaze laatste oordeel vellen
op basis van die heilige geschriften.

Ik laat ze branden in de prosodie,
want mijn religie is de Poëzie.

(c) Arjan Keene