maandag 12 april 2010

Translatie

Het vermoeden van Goldbach

Het laat zich eenvoudig zeggen:
elk even getal groter dan vier is
de som van twee oneven priemgetallen.

Andersom is triviaal: de som van
twee oneven priemgetallen is
natuurlijk altijd even.

Dat is ook makkelijk in te zien:
ieder mens is, zoals bekend,
namelijk zelf een priemgetal.
Stel er twee samen in elkaar
en je hebt een even paar.

Maar neem nu elk denkbeeldig paar,
dan, zegt dus het vermoeden,
zijn er altijd twee mensen te vinden
die daar precies in passen, bij elkaar.

Kijk om je heen. Bewijs het maar.


The Goldbach Conjecture

It's actually easy to formulate:
every even number above four
is the sum of two uneven primes.

The reverse is trivial: the sum
of two uneven primes is
always even, naturally.

That is not difficult to see:
every human is a prime,
as anyone can tell you.
Assemble two of them together
and you have an even pair.

But now take any possible pair,
then, as the conjecture states,
you will always find two people
that fit in there, a perfect match.

Now look around. Prove it a fact.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten