maandag 17 mei 2010

Anahorish 1944

Anahorish 1944

"We were killing pigs when the Americans arrived.
A Tuesday morning, sunlight and gutter-blood
Outside the slaughterhouse. From the main road
They would have heard the squealing,
Then heard it stop and had a view of us
In our gloves and aprons coming down the hill.
Two lines of them, guns on their shoulders, marching.
Armoured cars and tanks and open jeeps.
Sunburnt hands and arms. Unknown, unnamed,
Hosting for Normandy.
Not that we knew then
Where they were headed, standing there like youngsters
As they tossed us gum and tubes of coloured sweets."

Seamus Heaney, District and Circle


Anahorish 1944

'We slachtten varkens toen de Amerikanen kwamen.
Een dinsdagochtend, zonlicht en vergoten bloed
Buiten het slachthuis. Vanaf de grote weg
Moesten ze het kunnen horen, het schelle krijsen,
Hoe het wegstierf, en konden ze ons de heuvel
Zien afdalen in onze handschoenen en schorten.
Zij in twee rijen, geweren op de schouders, marcherend.
Pantserwagens en tanks en open jeeps.
Zonverbrande handen en armen. Onbekend, onbenoemd,
Oefenend voor Normandië.
Niet dat wij toen wisten
Waar ze heen gingen, we stonden daar als jong gebroed
En zij wierpen ons kauwgom en rolletjes snoep toe.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten