zaterdag 8 mei 2010

Biblical translation 101

Och, had ik dit maar niet geschreven
What a remarkable poem indeed
Vandaag gewoon in bed gebleven
From drunken sleep and fever freed
Waar komt die waanzin toch vandaan
Born from pomp and happenstance
Om in die woorden te gaan staan
To bring the reader in a trance
Weer zoekend naar die ene zin
Like a mathematical syllabus
Die bevestigt dat ik niettemin
Asserting language as a virus
Een gids ben van diepe gedrochten
Benign unto the human god
Walsend waar voorvaders vochten
Upon whom we dance and trod
Leid mij dan naar het avondmaal
We marvel at the great creator
En toon mij uw verborgen taal
And woe the poor translator

Geen opmerkingen:

Een reactie posten