donderdag 26 februari 2009

Southern Comfort - 9 to 5

De huid is gebarsten op de plek
waar jij mijn ziel raakte.

Ik had mijn erfgrens niet beveiligd,
maar nu wel, waarvoor dank.

De inbreuk werd gepleegd
met de logica van superieuren:
heel zakelijk worden feiten
met voeten getreden,
percepties gemaskeerd
als waarheden.

Geen groter vijand dan iemand
die je vriend had kunnen zijn.

Ik schenk een Southern Comfort in,
neem een slok en giet de rest
in de open wond.
Het sist en schroeit en gloeit
en doet godgruwelijkteringkanker.
Maar ik proef alleen de smaak
van bitterzoete eerwraak.