dinsdag 27 januari 2009

Causaal verband

Men zegt vaak: het geheel is meer
dan de som van de delen.
Bijvoorbeeld over een huwelijk,
een huis, een bedrijf, het kabinet.

Men zegt ook: minder is meer.
Meer dan toen het geheel was.
Elimineer wat overbodig is
tot een hechter resultaat.

Als we wiskundig combineren
en meer wissen staat er feitelijk:
het geheel is minder dan de som.

Ook de waarheid is gebonden
aan de logica van compromissen.