zondag 25 januari 2009

Voorzien van antwoordzegel

Ik zoek woorden voor wat ik zie.
Dat is moeilijk, want ik zie
vaak dingen die niet bestaan.

Zo lees ik op de website van
De Brakke Hond, dat kopij
vergezeld moet gaan van een
beknopte bio-bibliografie,
tussen haakjes staat er bij:
je leven in drie regels.

Graag verwijs ik u
voor dit onmogelijke inzicht
naar het begin van dit gedicht.