donderdag 15 januari 2009

Gespreksstof

Ga nooit wiskunde studeren,
want als je dit feit desgevraagd
meedeelt beroemt men zich erop
nimmer een voldoende voor het vak
gehaald te hebben en er geen iota
van te begrijpen. Een letter die
in de wiskunde overigens vaak wordt
gebruikt.